Velkomm​en h​os  foreningen af Bjer​ringbro Elværk

​Velkommen til foreningen af Bjerringbro Elværks hjemmeside.

I et særligt afsnit findes vedtægter for Foreningen Bjerringbro Elværk.

Den nystiftede forening Bjerringbro Elværk råder over en formue på xx mio kr

som efter generalforsamlingsbeslutning skal anvendes til almennyttige

formål i Bjerringbro by over en periode på 10 år, regnet fra 2016

På siden Tilskud finder du et ansøgningsskema, der kan anvendes til ansøgning.

Bjerringbro Elværk

Markedsgade 10A

8850​ Bjerringbro

Mail: kontor@bjerringbro-elvaerk.dk

skygge-bund